אם אשכחך ירושלים – בנגינת שופר – דוד חכם הרסון | Im Eshkachech – David Chacham Her