אלפים בהדלקה של ישיבת אורייתא במירון – ל”ג בעומר תשע”ט | Lag B’Omer in Meron


3 views0 comments