אייזיק האניג, ישראל אדלר, מקהלת שירה ותזמורת אורות – הדרן | Issac Honig, Yisroel Adler, Shira