“אזכרה – זאנוויל ויינברגר, מקהלת מלכות, חסידימלעך, הערשי סגל | Zanvil Weinberger, Malchu