אויפגייענדן שטערן בעולם הבדחנות, שמעי’ קליין | Badchen Shmaya Klein


התבוננות לחג השבועות מיט אויפגייענדן שטערן בעולם הבדחנות, שמעי’ קליין.