אהר’לע סאמט, מענדי ווייס, מקהלת מלכות, חסידימלעך, הרשי סגל – לבוש מלכות | Malchus, Samet


12 views0 comments