“אברימי רוט, מרטין וידרקר – אשירה לה’ בחיי | Avremi Roth, Martin Widerker –