“אברימי רוט – למרנן ורבנן – תוירה’ס-טון | Avremi Roth – Lemaranan Toir