אבי אילסון & דביר כהן והלהקה | קאבר “רפואה” פרויקט #אמונ[קו]רונה”