רעיונות – מאטי אילאוויטש

Keil Erech

Deera

Gemeint

Eini Yodea

Hakuras Hatov

Veitug

Yiddishe Taavos

Shofer

Simchas Chinom

מאטי אילאוויטש ‘יעדער קיינער’ | Motty Ilowitz ‘Everyone Nobody’ | Subtitles in Hebrew and English