שלום זכר – עקיבא גרומן, מקהלת מלכות, מאיר אדלר, אהר’לע סאמט, מענדי ווייס, דוידוביץ | Malchus Choir