“עקידה – ישראל ורדיגר, יואלי פישר – שירה | Akeida – Yisroel Werdyger, Yoely Fisher Creation – Shira”