משה דוד ווייסמאנדל, דודי קאליש, מקהלת נשמה – חשוב בלבך | Moshe David Weissmandl & Dudi Kalish