מקהלת מלכות, שרוליק קלצקין, צביקי רובין – משקה | Malchus, Srulik Kletzmin, Tzviki Rubin, Mashke

Leave a Reply

Scroll to Top