מצילנו מידם – אבי חיות | Matzilanu miyadam – avi chayut