“מנדי ג רופי – כיצד מרקדין – תוירה’ס-טון | Mendi Jerufi – Keitzad Merakdim – ToirasThon”