מוטי ויזל, מקהלת נשמה – נשמה יתירה | Motti Vizel – Neshamah Choir – Neshamah Yeseira