“להקת שירת הלב- אני מאמין | ניגון חב”ד |ובכן צדיקים| זכור אהבת -קליפ חדש!!!”