Categories
Chassidish

ישראל אדלר בקריאת מצוה טאנץ רבי אלימלך בידרמן | Yisroel Adler – Elimelech Biderman – Mitzvah Tantz

One reply on “ישראל אדלר בקריאת מצוה טאנץ רבי אלימלך בידרמן | Yisroel Adler – Elimelech Biderman – Mitzvah Tantz”

איזה יופי
ממש מרגש
האם אפשר לשלוח לנו גם דברים ישנים
את כל הקליפים שיש ברשותכם אנו שילחו לנו
ובפרט רצינו לראות קליפים שרואים שם את אח שלנו
בנצי שטיין
אם אפשר בבקשה להשיג לנו משהו כזה
תבורכו מפי עליון בו”ה ובו”ה

Comments are closed.