ילדי בית שמש בקבלת פנים לאדמו”ר מסאטמאר | Children of Beit Shemesh Welcoming the Satmar Rebbe

שידור חוזר – מעמד הדלקה באתרא קדישא מירון בראשות האדמו”ר מסאטמאר | Replay – Satmar Hadlukah in Meron

Thousands Escort Satmar Rebbe As He Leaves To Eretz Yisroel | מעמד צאתכם לשלום ל’אדמו”ר מסאטמאר

Drone Video – Thousands Escort Satmar Rebbe As He Leaves On Trip To Eretz Yisroel