“זאנוויל ויינברגר – מה אשיב – דרשו סיום הש”ס | Zanvil Weinberger – Ma Ashiv – Dirshu Siyum Hashas” on