הרשי סגל, זאנוויל ויינברגר, אברימי קלצקין – בביצוע מרגש לשיר “טובות ונחמות” מהדיסק אלע אלע מנדי וייס