די 9 יעריגע מיידל קויפט א רינגל – הר”ר אברהם מרדכי מלאך שליט”א | Rabbi Malach At Shabbos Keiravtuni