ביד היוצר, משה אייזנבערג ילד הפלא יענקי גרין – Wedding With Moshe Eisenberg & Child Solo Yanky Green