אחת שאלתי, שיר ושבח און שלום סאאל | Achas shualty, Shir Vushevach & Shulem Saal