אברומי רוזנבאום & תזמורת פייער – תניא אמר ר’ יוסי | Avromi Rosenbaum & Fire BAND – Umar Reb Yoisi